Хөгжлийн банк санхүүгийн тайландаа дотоодын болон олон улсын байгууллагаар аудит хийлгэжээ

Twitter Print
2014 оны 09-р сар 04-нд 16:34 цагт
Мэдээний зураг,

Засгийн газрын 2014 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

НӨАТ-ын урамшууллын тогтолцоо бий болгох ажлыг

хариуцсан нэгж байгууллаа

Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүйн тулд бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа үнэн бодитой мэдээлж бүртгүүлэлгүй далд хэлбэрээр ажиллах үзэгдэл манайд бий. Үйл ажиллагаа нь хуулийн дагуу боловч эдийн засагт бүртгэлгүй орлогуудыг сүүдрийн эдийн засагт хамруулдаг.

Бодитой оршиж буй сүүдрийн эдийн засгийг хумьж, санхүүгийн оновчтой удирдлага нэвтрүүлэхээр Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газраас УИХ-д өргөн барьсан. Компаниудын төлсөн НӨАТ-ын тодорхой хувийг буцааж олгох, урамшуулах замаар бизнесийн үйл ажиллагааг бүртгэлжүүлэх зохицуулалтуудыг дээрх хуулийн төсөлд оруулсан юм.

Энэ шинэчлэлтэй холбогдуулан Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар НӨАТ-ын урамшууллын технологийн шийдэл боловсруулах, техникийн туслалцаа үзүүлэх төслийн нэгж байгууллаа.

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг хөгжүүлэх төслийн нэгж” нь НӨАТ төлөгчийн төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг буцаан олгох систем бий болгох, НӨАТ-ын урамшууллын нэгдсэн платформ байгуулах, татварын хяналт шалгалтыг шинэ шатанд гаргах, цахим падаан ашиглах систем үүсгэх зэрэг чухал ажлуудын технологийн шийдэл боловсруулна.

Татварын орчинд хийх энэ ажлын үр дүнд гараар бичсэн цаасан төлбөрийн баримтын хэрэглээг халж, иргэдэд ч, татвар төлөгчдөд ч чирэгдэл багатай бүрэн автоматажсан үйлчилгээ нэвтрүүлэх юм. Техникийн гүйцэтгэлийн хувьд хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломжтой.

Уул уурхайн орлогоос үүсгэсэн хуримтлалыг хүн амд тэнцвэртэй хуваарилах зохицуулалтыг дэмжлээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс санаачилсан Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн төсөлд Засгийн газраас өгөх санал, дүгнэлтийг Сангийн яамнаас боловсруулсан хуулийн төслийн хамт хууль санаачлагчид уламжлахаар тогтлоо.

2009 онд баталсан Хүний хөгжил сангийн тухай хуулиар Монгол Улсын иргэн тэтгэврийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн төлбөр, орон сууц худалдаж авсны төлбөр, бэлэн мөнгө, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээний төлбөр хэлбэрээс сонгон хувь хишиг хүртэх болсон. Улмаар 2010 онд иргэн бүрт 120 мянга, 2011 онд сар болгон 21 мянган төгрөг олгосон билээ. Гэвч өнгөрсөн хугацаанд Хүний хөгжил сан төсөв хооронд өглөг үүсгэж, байгуулагдсан цагаас хойшхи нийт өр нь 1126 тэрбум төгрөгт хүрээд байна. Энэ алдагдлыг Засгийн газрын бонд гаргах, урьдчилгаа төлбөрөөр санхүүжүүлэх замаар шийдвэрлэж ирсэн юм.

Энэ хэвээр цааш үргэлжлүүлбэл хүүхдийн мөнгө, төр хариуцах ЭМД-ийн шимтгэл, өр төлбөрөө төлөх санхүүгийн үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүйд хүрэх, нэгдсэн төсвийн төлөвлөлт, Засгийн газрын өрийн удирдлагад хүндрэл үүсгэх, төлөгдөх ёстой өглөг он дамжин хууль зөрчигдөх зэрэг хэд хэдэн эрсдэл Хүний хөгжил санд тулгараад байна.

Иймд уул уурхайн салбарын орлогын тодорхой хувиар хуримтлал үүсгэж эхлэх нь чухал гэж үзэн хууль санаачлагч Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулжээ. Хуулийн төсөлд үндэсний баялгийг хүн ам, нийгмийн бүлэг болон өнөө ба хойч үеийнхэнд шударга, тэнцвэртэй хуваарилах зарчим баримтлан мэргэжлийн судлаачдын зөвлөмж, бусад улс орны Баялгийн сангийн туршлагыг өөрийн орны онцлогт тохируулсан зохицуулалтууд оруулсан байна.  

Оновчтой бүтэц, зохион байгуулалттай баялгийн сан ажиллуулснаар эдийн засгийг түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс хамгаалах, төсвийн тогтвортой байдлыг хангах, хойч үедээ баялаг өвлүүлэх нөхцөл бүрдэнэ гэж Засгийн газар дэмжихийн зэрэгцээ Сангийн яамнаас боловсруулсан холбогдох хуулийн төслийг хамтад нь УИХ-д өргөн барихаар тогтлоо.

Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажиллагааг сайжруулна

Манай оронд 1990-ээд оны эхэн хүртэл хууль бус мод бэлтгэл байгаль орчны эсрэг хэргийн 10 хувийг л эзэлж байсан бол одоо хууль бусаар ашигт малтмал олборлох, мод бэлтгэх үйлдэл экологийн гэмт хэргийн 1,2 дугаар байрт нэрлэгдэж байна. Улс дамнасан энэ төрлийн гэмт хэргийн улмаас дэлхийн хэмжээнд жилд 10 тэрбум ам.долларын хохирол учирдаг тул экосистемийг зохицуулагч түлхүүр болох ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд бүх улс орон онцгойлон анхаарч байна.

Монгол Улс 2012 онд байгаль орчны хуулиа багцаар нь шинэчилсэн. Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөлтэй уялдуулсан шинэ зохицуулалтын үр дүнд орон нутагт ойн ангийн бүтэц ажиллаж эхэлсэн ч хууль бус мод бэлтгэлтэй холбоотой нэмэлт зохицуулалт шаардлагатай байна гэж салбар хариуцсан яам үзжээ. Энэ асуудлыг зохицуулахаар БОНХЯ-наас боловсруулсан Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд, дэмжлээ.

Одоогийн тогтолцоогоор манайд Байгаль орчны эсрэг хэрэг зөрчилд шинжээчийн дүгнэлт гаргах, байгаль орчинд учирсан хохирлын хэмжээг тогтоох мэргэжлийн шинжээч, лаборатори болон тусгайлсан нэгж байхгүй. Иймд байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан тодорхой хэмжээний төлбөр төлж хохирлын хэмжээг тогтоолгох, шинжээчийн дүгнэлт гаргуулдаг болохоор хуулийн төсөлд тусгажээ. Түүнчлэн, олон нийтийг идэвхтэй оролцуулсан хяналтын тогтолцоо бий болгох, урамшуулах, урамшуулал олгох санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нарийвчлан тодорхойлжээ.  

Энэ үзэл баримтлалын дагуу УИХ-аас Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж баталбал төр, иргэн, хувийн хэвшлийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа эрс сайжирч, хэрэг зөрчил гаргагчдад хүлээлгэх хариуцлага дээшилж, эцсийн дүндээ хууль бус мод бэлтгэл дорвитой буурна гэж тооцож байна.

Хөгжлийн банк санхүүгийн тайландаа дотоодын болон олон улсын байгууллагаар аудит хийлгэжээ

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд “PricewaterhouseCoopers” ХХК-ийн хийсэн олон улсын аудитын тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцээд, аудитын дүгнэлтийг УИХ-д танилцуулахаар тогтлоо.

Хөгжлийн банк санхүүгийн тайландаа Үндэсний аудитын газраар жил бүр, олон улсын хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар сүүлийн 2 жил дараалан аудит хийлгэжээ.

Хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн 2013 оны 29 тоот тогтоолоор 2013, 2014, 2015 онуудын хагас жил, жилийн эцсийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд олон улсын хөндлөнгийн аудит хийх компаниар “PricewaterhouseCoopers”-ыг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан байна. Гэрээний дагуу эхний удаад тус байгууллага Хөгжлийн банкны 2013 оны эхний хагас жил, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийгээд “Зөрчилгүй” гэж дүгнэжээ. Хөндлөнгийн аудитын энэ дүгнэлтийг Үндэсний аудитын газраас давхар хянаж баталгаажуулсан байна.

Хөгжлийн банк үйл ажиллагаа явуулсан гурван жилийн хугацаанд дотоодын болон олон улсын аудитын гурван компаниар санхүүгийн тайлангаа шалгуулж байгаа юм байна.

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
    АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.