TOEFL-ийн үндсэн 450 үг

Twitter Print
2020 оны 10-р сар 21-нд 18:17 цагт
Мэдээний зураг,

Lesson 1

1. abroad /adv/ гадаадад, хилийн чанадад

2. abrubt /adj/ гэнэтийн, түргэн

3. acceptable /adj/ боломжтой, зөвшөөрөгдөхүйц

4. acclaim /n/ шагшин магтах, баяртай хүлээж авах

5. actually /adv/ үнэндээ, үнэхээрийн

6. adverse /adj/ сөрөг, онцгүй

7. advice /n/ зөвлөгөө, мэдэгдэл

8. attractive /adj/ дур булаам, сэтгэл татам, анхаарал татсан

9. ideal /adj/ маш сайн, санаанд таарсан /Алдаа дутагдалгүй байх,/

10. persistent /adj/ шургуу цөхрөлтгүй

11. wide /adj/ өргөн уудам, элбэг

12. autonomous /adj/ бие даасан, хараат бус

13. disapproval /n/ үл зөвшөөрөх, эсрэг санал

14. disruptive /adj/ сүйтгэж , сүйрүүлж байгаа

15. haphazardly /adj/ аз тохиоход, санаандгүй

Lesson 2

1. advanced /adj/ дэвшилтэт, тэргүүний

2. advantage /n/ давуу тал

3. advent /n/ гарч ирэх, бий болох

4. agile /n/ идэвхтэй шалмаг

5. albeit /conj/ тэгсэн боловч, хэдийгээр

6. allow /v/ зөвшөөрөх

7. appealing /n/ аятайхан харагдах, сэтгэл татах

8. celebrated /adj/ алдартай, нэрд гарсан

9. contemporary /adj/ одоо цагийн, эдүгээ

10. distribute /v/ хуваарилах, түгээх

11. encourage /v/ дэмжих, зоригжуулах, урам өгөх

12. energetic /adj/ эрч хүчтэй

13. frail /adj/ хэврэг, сул

14. refine /v/ сайжруулах, цэвэршүүлэх

15. worthwhile /adj/ үр дүнтэй, үр бүтээлтэй

Lesson 3

1.alter /v/ өөрчлөх солих

2.analyze /v/ шинжлэх, задлан шинжлэх

3.ancient /adj/ эртний

4.annoying /adj/ ядаргаатай, залхмаар

5.anticipate /v/ урьдаас мэдэх, урьчилан мэдэх, сэрэмжлэх

6.conform /v/ нийцэх, тохирох

7.detect /v/ ажиглах, олж мэдэх

8.enrich /v/ баяжуулах, дэлгэрүүлэх

9.intensify /v/ эрчимжүүлэх

10.intolerable /Adj/ тэвчишгүй, тэсэшгүй

11.observe /v/ ажиглах, судлах, тандах

12.ongoing /adj/ хэрэгжиж байгаа

13.propose /v/ Танилцуулах, санал дэвшүүлэх

14.restore /v/ сэргээх, сэлбэх

15.vital /adj/ амьдралын чухал хэрэгтэй, амин

Lesson 4

1.ambiguous /adj/ хоёрдмол утгатай

2.apparent /adj/ илэрхий, ил тод, тодорхой

3.arbitrary /adj/ дур зоргоороо

4.assert /n/ илэрхийлэх

5.astounding /adj/ гайхалтай, үнэхээр гайхалтай

6.astute /adj/ маш ухаантай, ухаалаг

7.authorize /v/ эрх олгох

8.deceptively /adv/ хуурмагаар

9.determined /adj/ шийдэмгий тодорхой

10.elicit /v/ гарган авах, олж мэдэх

11.forbid /v/ хориглох

12.petition /v/ хүсэлт гаргах

13.relinquish /v/ огцрох, хаях, болих, бууж өгөх

14.resilient /adj/ шантрашгүй, гутардаггүй, амьдралын баяр баясгалантай

15.tempt /v/ Аргандаа оруулах, үгэндээ оруулах, хуурах

Lesson 5

1.amaze /v/ гайхах

2.baffle /v/ сандраах, тэвдүүлэх

3.bear /v/ бүтээх, өөрийгөө авч явах, тэсвэрлэх

4.block /v/ хаах саад хийх

5.blur /v/ бүдгэрлүүлэх, харагдахаа болих

6.brilliant /adj/ гайхалтай, гялалзсан, гэрэлтсэн

7.caution /v/ анхааруулах, сэрэмжлүүлэх

8.challenge /n/ хэцүү төвөгтэй, дуудлага уриалга, шаардлага

9.delicate /adj/ хэврэг, нарийн хийцтэй

10.enhance /v/ нэмэгдүүлэх, ихэсгэх

11.intrigue /v/ далдуур явуулга хийх, ховсдох

12.persuade //v/ ятгах, итгүүлэх

13.replace /v/ нөхөх сэргээх, солих

14.shed /v/ гаргах, зумлах

15.unique /adj/ онцгой, ганц байдаг, хосгүй

Lesson 6

Chiefly /adv/ голдуу, ихэнхи тохиолдол Mostly

Coarse /adj/ барзгар, биржгэр, бүдүүлэг Rough

Commonplace /adj/ улиг болсон, байдаг л Frequent - Дандаа болдог

Comparatively /adv/ харьцангуй Relatively

Complex /adj/ нарийн, төвөгтэй Complicated

Conventional /adj/ уламжлалт, нийтлэг Traditional

Curious /adj/ сониуч, гаж, өвөрмөц, содон Peculiar

Exceedingly /adv/ хэтэрсэн, хэтэрхий Extremely

Exclusively /adv/ зөвхөн гагцхүү Restrictively

Immense /adj/ асар том, хэмжээлшгүй Massive

Indeed /adv/ үнэндээ, чухамдаа Truly

Rigid /adj/ хатуу чанд Stiff

Routinely /adv/ энгийн, хэвийн Ordinarily

Sufficiently /adv/ хангалттайгаар Adequately

Visibly /adv/ илэрхий, мэдэгдэхгүйц Noticeable

Lesson 7

Appropriate /adj/ зохистой, зүйтэй Proper

Clarify /v/ лавлаж асуух, тодруулах Explain

Conceal /v/ нуух, хаах Hide

Confirm /v/ батлах, нотлох Prove

Constantly /adv/ үргэлж, дандаа Continually

Convenient /adj/ ойрхон, дөхөм Practical

Core /adj/ цөм, гол хэсэг Chief

Critical /adj/ Аюултай, шүүмжилсэн Dangerous

Distort /v/ гутаах Deform

Diverse /adj/ ялгаатай, адил бус, өөр өөр Different

Prosperous /adj/ хөгжин цэцэглсэн, амжилттай Thriving

Reveal /v/ нээх илчлэх Disclose

Scarcely /adv/ бараг л, арай чүү Hardly

Theoretically /adv/ онолын үүднээс Hypothetically

Purposefully /adv/ урьдаас төлөвлсөн Deliberately

Lesson 8

Accelerate /v/ хурдасгах түргэсгэх Hasten

Crack /n/ хагархай, цууралт, эвдрэл Fracture

Create /v/ бүтээх , байгуулах Produce

Creep /v/ мөлхөх, сажлах Crawl

Crush /v/ няцлах, бутлах Grind

Cultivate /v/ сайжруулах, боловсруулах Grow

Dictate /v/ тишаах, албадах Impose

Distinguish /v/ ялгааг олж харах, ялгах Discriminate

Flaw /n/ дутгагдал, алдаа мадаг, гажиг Defect

Harvest /n/ ургац хураалт Gather

Mirror /v/ дүрслэх, тусах Reflect

Obtain /v/ олж авах Gain

Particle /n/ хэсэг, хэлтэрхий Fragment

Settle /v/ тогтох, суурьших, зохицуулах Colonize

Transport /v/ зөөвөрлөх, тээвэрлэх Carry

Lesson 9

Accurate /adj/ нарийн, яг таг Precise

Classify /v/ ангилах, сортлох Arrange

Currency /n/ мөнгөн тэдэгт Money

Deep /adj/ гүн гүнзгий Thorough

Dense /adj/ маш шигүү, өтгөн Thick

Depend on /v/ итгэх Trust

Dim /adj/ бүдэг бүүдгэр Faint

Display /v/ Үзүүлэх харуулах Exhibit

Exports /n/ экспорт Foreign sales

Gigantic /adj/ агуу том Enormous

Impressive /adj/ сэтгэл хөдөлгөсөн, сүртэй Imposing

Lasting /adj/ удаан үргэлжилсэн, төгсгөлгүй Enduring

Treasury /n/ мөнгөн сан Bank

Uniform /adj/ нэг төрлийн, байнгын, тогтоосон Consistent

Vibrant /adj/ цогтой, сүртэй, хүчтэй Brilliant

Lesson 10

Distinct /adj/ тодорхой, ойлгомжтой Definite

Dominant /adj/ үндсэн, гол, ноёлж байгаа Major

Dormant /adj/ идэвхгүй, унтарсан Inactive

Drab /adj/ өнгөгүй, сонирхолгүй, уйтгартай Colorless

Elaborate /adj/ нарийн, төвөгтэй Complex

Exceptional /adj/ онцгүй, гайхамшигтай, ер бусын Phenomenal

Hazardous /adj/ аюултай, аз туршсан Dangerous

Minuscule /adj/ жижиг, жижиг үсэг Tiny

Prime /v/ бэлэн болох Prepare

Rudimentary /adj/ энгийн, хялбар Basic

Sensitive /adj/ мэдрэмтгий, эмзэг Delicate

Superficial /adj/ гүехэн, гүн бус, гадар талын Shallow

Terrifying /adj/ аймар, айдас хүрмээр Frightening

Vigorous /adj/ хүчтэй, эрчимтэй Strong

Dramatic /adj/ Сэтгэл хөдөлгөм Emotional

Lesson 11

Amenity /n/ тохь тух, эвтэйхэн Convenience

Destroy /v/ сүйтгэх, сүйрүүлэх Ruin

Disperse /v/ тарах, түгэх, сарних, замхрах Circulate

Dwelling /n/ орон байр House

Element /n/ бүрэлдэхүүн хэсэг Component

Elementary /adj/ энгийн, анхан шатны Primary

Eliminate /v/ арилгах, устгах Delete

Emphasize /v/ онцлох, тодорхой болгох Highlight

Encircle /v/ бүслэх, хүрээлэх Surround

Erratic /adj/ тогтворгүй, туйлбаргүй Inconsistent

Exaggerate /v/ хэтрүүлэх, дэндүүлэх Overstate

Mention /v/ дурсах, дурдах Remark

Pier /n/ усан зогсоол Dock

Prevalent /adj/ түгсэн, тархсан, дэглэрсэн Commonplace

Release /v/ гаргах, чөлөөлөх Free

Lesson 12

Benefit /v/ туслах Assist

Blind /adj/ хараагүй, анзаараагүй Unaware

Broaden /v/ өргөжих, дэлгэрэх Enlarge

Burgeon /v/ хурдан хөгжих, сайжрах, Thrive

Conspicuously /adv/ мэдээжийн, илэрхий Noticeably

Demand /v/ шаардах, хүсэх Insist

Endorse /v/ дэмжих, зөвшөөрөх, батлах Support

Enormous /adj/ маш том, агуу том Tremendous

Entirely /adv/ бүрэн, дүүрнээр, бүхлээр нь Thoroughly

Erode /v/ элэгдэх, муудах Deteriorate

Evaporate /v/ уурших, алга болох Disappear

Recover /v/ буцааж авчрах, буцааж сэргээх Retrieve

Reportedly /adv/ мэдээллийн дагуу Rumored

Shift /n/ шилжилт, солигдолт Switch

Suffer /v/ зовох, зүдрэх, шаналах Endure

Lesson 13

Crucial /n/ хамгийн чухал, амин Critical

Dignitary /adj/ нэрд гарсан, алдартай, ихэс дээдэс Notable

Elude /v/ зайлсхийх, бултах Evade

Evident /adj/ баримттай, тодорхой Apparent

Exhaust /v/ эцээх, ядраах, бууруулах Deplete

Extensive /adj/ Асар том, өргөн уудам Comprehensive

Extremely /adv/ хэтэрхий, хэт их Highly

Face /v/ тулгарах, нүүр тулах Confront

Facet /n/ тал, хэсэг, элемент Aspect

Hero /n/ баатар, од, гол дүр Idol

Inaccessible /adj/ хүршгүй, алс холын, халдашгүй Remote

Obviously /adv/ мэдээжийн, харваас, тодорхой Evidently

Predictably /adv/ итгэлтэйгээр, бодож байснаар Expectedly

Solve /v/ шийдэх Resolve

Suitable /adj/ тохирсон, таарсан Appropriate

Lesson 14

Ample /adj/ хангалттай их Sufficient

Arid /adj/ хуурай Dry

Avoid /v/ Зайлсхийх, бултах Avert

Defy /v/ зөрчих, дуудах Resist

Enact /v/ тушаах, захирах Legislate

Even /adj/ Адил, тэгш Equitable

Feign /v/дүр үзүүлэх, маяглах, баашлах Simulate

Fertile /adj/ баян, баялаг, тансаг Rich

Freshly /adv/ Саяхан, шинэхэн байдлаар Recently

Function /n/ үүрэг Role

Fundamental /adj/ үндсэн, салшгүй Essential

Indiscriminate /adj/ эмх цэгцгүй, төлөвлөөгүй, дураараа Arbitrary

Selective /adj/ сонгосон, шилмэл Discriminating

Spacious /adj/ өргөн уудам Expansive

Withstand/v/тэсвэрлэх, дааж өнгөрөөх Survive

Lesson 15

Durable /adj/ найдвартай, бөх бат Sturdy

Favor /v/ дэмжих, туслах Support

Gain /n/ ашиг тус, олз Attain

Generate v. үүсгэх Create

Halt /v/зогсоох, болиулах Stop

Handle /v/ тохиролцох, удирдах Manage

Harbor /v/ хаах, хамгаалах /өвчин/ Shelter

Harmful /adj/ хот хөнөөлтэй, аюултай Unhealthy

Insignificant /adj/ чухал биш, яльгүй Meaningless

Mysterious /adj/ нууцлаг, далд Baffling

Perilous /adj/ аюултай, аз туршсан Dangerous

Postpone /v/ хойшлуулах, улираах Delay

Promote /v/ дэвшүүлэх, тушаал ахиулах Boost

Reject /v/ татгалзах Refuse

Substantial /adj/ чухал, бодитой Significant

Lesson 16

Conscientious /adj/ хянамгай, нямбай Meticulous

Convey /v/ дамжуулах, зөөх Communicate

Encompass /v/ агуулах, хүрээлүүлэх Include

Expansion /n/ өргөжилт, өсөлт Growth

Heighten /v/ дээшлүүлэх, нэмэгдүүлэх Intensify

Highlight /v/ тодруулах, тодотгох Emphasize

Inadvertently /adv/ санамсаргүйгээр, анхааралгүйгээр Carelessly

Inevitable /adj/ зайлшгүй, хувирашгүй Unavoidable

Infancy /n/ анхан шат Beginning

Miraculously /adv/ гайхалтай, шидийн ер бусын Astonishingly

Retrieve /v/ буцааж авчрах, сэргээх Recover

Systemically /adv/ системтэйгээр, дэс дараалалтай Methodically

Unlikely /adj/ эргэлзээгүй Doubtful

Unwarranted /adj/ баталгаагүй, зөвшөөрөлгүй Unjustified

Zenith /n/ дээд цэг, оргил Apex

Lesson 17

Delighted /adj/ гайхан биширсэн, сэтгэл хөөрсөн, сэтгэл хөдөлсөн Elated; very happy

Discreetly /adv/ болгоомжилсон, бодлогтой хянуур Cautiously;in a careful, polite manner

Gradually /adv/ аажмаа, бага багаар Steadily, slowly, but surely

Intrinsic /adj/ бодитой Inherent

Inundate /adj/ үерлэх, халих, бялхах Overwhelm

Agitate /v/ эсэргүүцэх, зайлах, сэгсрэх Disturb

Confidential /adj/ нууцлаг Secret

Documented /adj/ батлагдсан, нотлогдсон Proven

Influence /v/ нөлөөлөх, нөлөө үзүүлэх Affect

Inordinate /adj/ хэт их, эмх замбраагүй Excessive

Instantly /adv/нэн даруй, яаралтай Immediately

Intentionally /adv/ урьдаас төлөвлөсөн, зориуд Deliberately

Involve /v/ оролцуулах, хамруулах Include

Nominal /adj/ маш бага Moderate

Presumably /adv/ магадгүй, таамгалснаар Supposedly

Lesson 18

Conservation /n/ хамгаалалт, хадгалалт Preservation

Fallacious /adj/ буруу, алдаатай Incorrect

Limber /adj/ уян хатан Flexible

Robust /adj/ бадриун, тамиртай, тэнхээтэй Energetic

Swift /adj/ хурдан, түргэн Fast

Absurd /adj/ хөгийн инээдэмтэй, шал худлаа утгагүй Ridiculous

Abuse /n/ урвуулан ашиглах Misuse

Allocation /n/ хуваарилалт, түгээлт, зарцуулалт Distribution

Balanced /adj/ сайтар тунгаасан, тогтвортой Equalized

Feasible /adj/ тохиромжтой, боломжийн Possible

Lack /n/ хомсдол Shortage

Means /n/ арга зам Methods

ways

narrow /adj/ нарийхан thin

preconception /n/ зөгнөл bias

Steady /adj/ тогтвортой Constant

Lesson 19

Coherent /adj/ уялдаа холбоотой Logical

Fabricate /v/ санаанаасаа зохиох Invent

Antiquated /adj/ үеэ өнгөрөөсөн old-fashioned

develop /v/ хөгжүүлэх evolve

grow

increase

investigation /n/ мөрдөн байцаалт Probe

normally /adv/ ердийн typically

notice /v/ ажиглах, Observe

notion /n/ санаа, үзэл бодол Concept

novel /adj/ нийтлэг биш, шинэ, ховор Origin

Opposition /n/ эсэргүүцэл resistance

record /v/ бичлэг хийх, тэмдгэлэх register

Relate /v/ холбогдох, харилцаа тогтоох Communication

suspect /v/ сэжиглэх speculate

unbiased /adj/ ялгаварлаагүй, энгийн, далд санаагүй objective

varied /adj/ төрөл бүрийн, янз янзын diverse

Lesson 20

Disguise /v/ харуулж үзүүлэхгүй байх, нуух Conceal

Initiate /v/ үүсгэх, эхлүүлэх Launch

Omit /v/ орхих, алгасах Neglect

Outlandish /adj/ гадаадын, харийн, ер бусын Bizarre

Overcome /v/ давж гарах, ялан дийлэх Conquer

Portray /v/ дүрслэх, зурах Depict

Accentuate /v/ чухалчлах, онцлох Emphasize

Finance /n/ санхүү Fund

Innovative /adj/ шинийг сайжруулах Creative

Narrate /v/ өгүүлэх, хүүрнэх Relate

Nevertheless /conj/ гэсэн хэдий ч Nonetheless

Occasionally /adv/ хаяагаар, алдаг оногоор Sometimes

Partially /adv/ хэсгээр Somewhat

Pass /v/ батлах Approve

Submit /v/ мэдүүлэх, санал өгөн барих Propose

Lesson 21

Decline /v/ уруудах, хазайх, бууруулах Decrease

Gather /v/ цуглуулах Collect

Motion /n/ хөдөлгөөн Movement

Pattern /n/ хэв маяг Habit

Philanthropic /adj/ өршөөнгүй, энэрэнгүй Humanitarian

Placid /adj/ тайван дөлгөөн Calm

Scenic /adj/ үзэсгэлэнтэй Picturesque

Partisan /adj/ хүчтэй дэмжигч, дагагч Biased

Phenomena /n/ ер бусын үзэгдэл Events

Plentiful /adj/ элбэг, хангалуун Abundant

Reaction /n/ хариу үйлчлэл Response

Rhythm /n/ хэмнэл Pulse

Shallow /adj/ гүехэн Superficial

Sheltered /adj/ хамгаалалттай Protected

Vanishing /adj/ алга болдог Disappearing

Lesson 22

account /adj/ данс, тооцоо

archaic /adj/ хуучны, дээр үеийн

hasten /v/ яарах, тэвдэх, хурдасгах

hue /n/ Өнгө

illustration /n/ зураг , тайлбар

inactive /adj/ идэвхгүй

intricate /adj/ ээдрээтэй төвөгтэй

magnitude /n/ хэмжээ, хэмжигдэхүүн

oblige /v/ үүрэгдэх, албадах

overlook /v/ үл тоомсорхлох, хайхрахгүй байх, дээрээс харах

poll /n/ санал асуулга

position /n/ байр суурь, албан тушаал

practical /adj/ мэрэгжлийн, ажил үүргийн

predominant /adj/ зонхилсон, давамгайлсан

prompt /v/ өдөөх

Lesson 23

Compel /v/ албадах Obliged

Formidable /adj/ хүнд хэцүү, аймшигтай Overwhelming

Intrusive /adj/ түвэгтэй, залхмаар Annoying

Prone /adj/ хандлага Inclined to

Prophetic /adj/ зөнч, мэргэн Predictive

Reliably /adv/ итгэлтэйгээр , найдвартайгаар In a trusted way

Reluctantly /adv/ дурамжхан unwillingly Hesitatingly

Sacrifice /v/ өргөл барих, золиослох Concession

Triumph /n/ амжилт, ялалт Achievement

Analogous /adj/ ижил адил Similar to

Approximately /adv/ ойролцоогоор, барагцаалбал Around

Periodically /adv/ үе үеэр Sometimes

Proportions /n/ харьцаа. Dimensions

Readily /adv/ амархнаар, дуртайяа Freely

Renown /n/ алдар нэр Prominence

Lesson 24

Affordable /adj/ бололцоотой, худалдан авах чадвартай Economical

Discernible /adj/ амархан харагддаг, ялгагддаг Detectable

Negligible /adj/ маш бага, өчүүхэн Insignificant

Peculiar /adj/ онцгой, сонин, хачин Strange

Scattered /adj/ тараан хаясан, тархай бутархай Dispersed

Tedious /adj/ сонирхолгүй, уйтгартай Monotontous

Contaminated /adj/ бохирдсон, заваарсан Polluted

Flourishing /adj/ цэцэглэн хөгжиж байгаа, дэвжиж буй Thriving

Mediocre /adj/ дунд зэргийн Average

Parallel /adj/ зэрэгцээ Similar

Potent /adj/ цадалтай, хүчтэй Powerful

Remarkable /adj/гайхамшигта, гарамгай, гайхалтай Exeptional

Solid /adj/ хатуу, бат бөх Steady

Somewhat /adj/ бага зэрэг Slight

Maintain /v/ дэмжих, тэтгэх Preserve

Lesson 25

briefly /adv/ товч тодорхой Syn.concisely

circulate /v/ тараах, хуваарилах Syn.distribute

consistently /adv/ найдвартайгаар Syn.dependably

exhibit /v/ үзүүлэх, харуулах Syn.display

found /v/ бий болгох, байгуулах Syn.establish

improperly /adv/ зүй зохисгүйгээр Syn.inappropriately

impulsively /adv/ өөрийн мэдэлгүйгээр Syn.capriciously

infrequently /adj/ тогтмол бус, хааяаа хааяаа Syn.rarely

isolated /adj/ тусгаарлагдсан Syn.secluded

overtly /adv/ илэрхий, нээлттэй Syn.openly

profoundly /adv/ нэлээд, учиртайгаар Syn.significantly

sharply /adv/ анхааралтайгаар, огцом Syn.quickly

situated /adj/байрласан Syn.located

subsequently /adv/дараа нь, хожим Syn.afterwards

unmistakable /adj/гарцаагүй Syn.indisputable

Lesson 26

chaotic /adj/ эмх замбараагүй

characteristic / adj/ хэвийн, нийтлэг

controversial /adj /маргаантай

exemplify /v/ жишээ татах

gratifying /adj/ сэтгэлд тааатай, тааламжтай

interpret /v/ тодуулах, учрыг тунгаах

launch /v/ эхлүүлэх, эхлэлийг тавих

legitimate /adj/ хууль ёсны

particular /adj/ онцгойлсон

radiant /adj/ гэрэл цацруулсан, гялалзсан, цацарсан

ridge /n/ уулын хяр

span /v/ хучих, халхлах

spontaneous / adj/ санаатай бус

stream /n/ горхи, гол мөрөн

striking /adj/ содон, гайхамшигтай

Lesson 27

aptly /adv/ зохих ёсоор

demonstration /n/ үзүүлэн

ingredients /n/ бүрэлдэхүүн хэсэг

involuntarily /adv/ албан шахалтаар

marvel /n/ гайхамшигтай

measurable /adj/ хэмжиж болохуйц

moderate /adj/ дунд зэргийн

odd /adj/ хачин, этгээд, үл мэдэгдэх

reflection /n/ тусгал, ойлт

supposedly /adv/ ер нь, бараг л

sustained /adj/ тасралтгүй, тууштай

symbols /n/ бэлэг тэмдэг

synthesis /n/ нэгдэл, холбоо

tangible /adj/ мэдэгдэхүйц

tightly /adv/ хатуу чанга

Lesson 28

aggravating /adj/ цухалдуулсан, муутгасан, дургүй хүрмээр

amusement /n/ аятайхан, таашаал өгөхөөр, таатай

conceivably /adv/ байж болох л юм

convert /v/ өөрчлөх, солих, хувиргах

curative /adj/ эмчилгээний

debilitating /adj/ сульдаасан

deplete /v/ хэрэглэх, зарцуулах

finite /adj/ хязгаарлагдмал

perceive /v/ ойлгох, ухамсарлах

security /n/ найдвартай, аюулгүй байдал

toxic /adj/ хортой

tranquility /n/ амар тайван байдал

trap /v/ барих, занганд оруулах

undeniably /adv/ маргаангүй

underestimated /adj/ дутуу үнэлэгдсэн

Lesson 29

acknowledge /v/ хүлээн зөвшөөрөх, таньж мэдэх

acquire /v/ олж авах, -тай болох

assimilate /v/ ижил төстэй болгох

assortment /n/ олон төрөл зүйл, элдэв янз

caliber /n/ чанар

condensed /adj/ нягтруулсан, хураасан

contradictory /adj/ зөрчилтэй, үл зохицох

disregard /v/ үл хайхрах, үл тоох

precious /adj/ чамин, хээнцэр, үзэсгэлэнтэй

prominent /adj/ нэр алдартай, цуутай

requisite /adj/ шаардагдах, шаардлагатай

unravel /v/ ялгаж салгах

vague /adj/ бүдэг бадаг, тодорхой бус

vast /adj/ өргөн, асар их

volume /n/ эзэлхүүн, тоо хэмжээ

Lesson 30

Charisma /noun/ хүнийг татах увидас, бусдыг татах хүч

Clever/adj/ ухаантай, чадварлаг

Convince/v/ үнэмшүүлэх, ятгах, итгүүлэх

Endure/v/ тэсэх, тэсвэрлэх, даван туулах

Forfeit /v/ торгууль төлөх

Precarious/adj/ аз сорьсон, аюултай

Severe/adj/ хатуу, чанга, ноцтой

sporadic /adj/ тохиолдлын, байнгын бус, тогтмол бус

superior /adj/ гоц гойд, дээд зэргийн

wanton /adj/ утгагүй, шалтгаангүй

weak /adj/ сул дорой, үр нөлөөгүй

widespread /adj/ өргөн дэлгэрсэн

wisdom /n/ мэргэн цэцэн байдал, эрдэм мэдлэг

witticism /n/ шогч хүн, шооч байдал

woo /v/ анхаарал татах

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
    АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.