С.Сумъяадорж: Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам батлагдлаа

Twitter Print
2014 оны 11-р сар 06-нд 10:28 цагт
Мэдээний зураг,

Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн Хөдөлгөөний удирдлага зохицуулалтын хэлтсийн дарга С.Сумъяадоржтой ярилцлаа.

-Ярилцлагаа танай байгууллагын ажлын талаар эхлье гэж бодлоо?

-Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв нь байгуулагдсан цагаас хойш Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дүрэм, журмуудын төслийг боловсруулж, холбогдох байгууллагуудаар батлуулахаар ажиллаж байна.

Бид бүхэн эхний ээлжинд Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэмд багтдаг “Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам”-ыг боловсруулан, Зам, тээврийн сайдын 2014 оны 216 дугаар тушаалаар батлуулаад байгаа.

Энэ журмаар Монгол Улсын хэмжээнд төмөр замын галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн зурмаг боловсруулах, түүнд өөрчлөлт оруулах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, гүйцэтгэлд шинжилгээ хийх харилцааг зохицуулж байгаа юм.

Бид журмыг боловсруулахдаа Монгол-Оросын “Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг, “Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн Баянголын төмөр зам, “Монголын төмөр зам” ТӨХК зэрэг суурь бүтэц эзэмшигч байгууллагуудаас холбогдох саналыг авч тусгаж ажилласан.

Тус журмын нэгдүгээр бүлгийн 1.4-д “Галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийг “Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар, суурь бүтэц дэх хөдөлгөөний зурмагийг тухайн суурь бүтэц эзэмшигч хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагт нийцүүлэн тус тус боловсруулж, батална.”, 1.5-д “Хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийг Хөдөлгөөн зохицуулалтын төв, суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч, төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллага, иргэн дагаж мөрдөнө.” гэж, мөн 1.6-д “Хөдөлгөөн зохицуулалтын төв нь хөдөлгөөний нэгдсэн зурмаг боловсруулах, түүнд өөрчлөлт оруулах, хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих бөгөөд төрийн байгууллага болон олон нийтийг мэдээллээр хангаж ажиллана.” гэж тус тус заасан байгаа.

-Журам батлагдснаар ямар ач холбогдолтой вэ?

-Энэ журам батлагдсанаар Монгол Улсын төмөр замын салбарын хэмжээнд тээврийн үндсэн зарчим болох галт тэрэгний зурмагийн нэгдмэл зохицуулалт бий болж, төрийн болон хувийн хэвшлийн өмч дээр тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа суурь бүтцүүдийн хоорондын тээвэр зохион байгуулалтын уялдаа холбоо сайжирч, тээврийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар дээшлэн, галт тэрэгний аюулгүй байдал, тасралтгүй үйл ажиллагаа хангагдан, зах зээлийн өрсөлдөөнт орчин бий болох эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа юм.

-Товчхондоо танай байгууллага хуульд заасан эрх үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэх боломжтой боллоо гэсэн үг үү?

-Тийм. Манай төв “Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам”-ын хэрэгжилтийг хангах, мөн төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай төвийн төсвийн шууд захирагчийн байгуулсан 2014 оны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

-Та дээр хэлэхдээ тээврийн тухай хуульд заагдсан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дүрэм, журмуудыг боловсруулж байгаа гэж хэлсэн. Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журмаас гадна танай байгууллага ямар эрх зүйн баримт бичгүүд боловсруулж байгаа вэ?

-Төмөр замын нийтлэг багц дүрэмд багтсан “Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам”-ыг шинээр боловсруулж, Зам, тээврийн сайдаар батлуулан, зохих журмын дагуу хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. Одоо улсын нэгдсэн бүргэлд бүртгүүлэхээр ажиллаж байна.

Энэ журам батлагдсанаар төмөр замын тээврийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй анхан шатны бүртгэл, маягт зааврыг шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлэх, мэдээллийн тодорхой хугацаанд тогтмол нээлттэй болох зэрэг таатай орчин бүрдэх юм.

Төмөр замын тээврийн зах зээл дээр суурь бүтэц ашиглах, ашиглуулах, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг түрээслэх, түрээслүүлэх, мөн түүнчлэн тээвэрлэгч бусдын ачааг эзэмшлийн вагоноор тээвэрлэх харилцаанууд үүсдэг.

Эдгээр нарийн төвөгтэй харилцааг төрөөс төмөр замын тээврийн тарифын нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичиг боловсруулан тарифыг зохистой түвшинд хүргэх замаар зохицуулдаг.

Суурь бүтцүүд маань өнөөдөр Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 252 дугаар тушаалаар батлагдсан төмөр замын “Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ыг төдийлөн мөрдөхгүй байна.

Иймээс Зам, тээврийн сайд манай төвийн захиралтай байгуулсан 2014 оны үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан “Төмөр замын “Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ыг өөрчлөн  шинэчлэх төсөл” Төмөр замын “Зүтгүүр ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ын төсөл; Төмөр замын “Вагон ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ын төслүүдийг боловсруулан Зам, тээврийн яаманд хүргүүлээд байгаа.

Эдгээр аргачлалуудын төслийг боловсруулахдаа Зам, тээврийн яам, Монгол-Оросын “Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг, “Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн Баянголын төмөр зам, “Монголын төмөр зам” ТӨХК-иуд болон зарим төрийн бус байгууллагаас төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг байгуулан ажиллаа.

-Салбарын хэмжээн дэх тарифын бодлогын баримт бичгүүд гэж ойлгож болох уу?

-Тийм. Ер нь, эдгээр тариф тогтоох аргачлалуудыг боловсруулснаар нэгдүгээрт төмөр замын салбарт мөрдөгдөх тарифын аргачлалын талаарх эрх зүйн баримт бичигтэй болох, баримт бичигтэй болсноороо тарифын нэгдсэн систем, хяналттай болж, төмөр замын тээврийн цаашдын хөгжилд илүү дэвшилтэт нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой юм. Ингэснээр эцсийн дүндээ эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, цаашилбал улсын төсөвт тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулах боломж нээгдэнэ гэж харж байгаа юм.

Эдгээрээс гадна төвийн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой болон төмөр замын салбарт хэрэглэгдэх олон улсын болон Европын холбооны стандартуудыг нутагшуулахаар орчуулан боловсруулж байна. Одоо бид өмнө боловсруулж, Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн “Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллагуудын нэгдсэн технологийн горим”-ыг зохих журмын дагуу батлуулахаар ажиллаж байна.

-Танай байгууллагын барилгын талаар асууя гэж бодлоо?

-Манай байгууллага одоогоор түрээсийн байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 1262 м2 газрыг ГТХЗНТ-д тус төвийн зориулалтаар 15 жилийн хугацаанд эзэмшүүлэх тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/1053 дугаар захирамж гарсан байгаа.

Бид бүхэн төвийнхөө техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын зураг төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулаад, Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр батлуулсан.

Иймээс бидний ойрын хугацаанд цаг алдалгүйгээр хийх чухал ажлуудын нэг нь төвийн Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын зураг төслийг хийлгэн, төвийнхөө барилгыг бариулах болоод байгаа юм. Одоо санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хөөцөлдөж байна. Удахгүй санхүүжилтийн асуудал шийдэгдэж, бидний ажилд ахиц гарах байхаа гэж бодож байна.

www.mongolcom.mn

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
    АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.