Энэ сониорхолтой бүтээлийг Хятад улсын Хүрээлэн байгаа орчны Хамгаалал сангийн санаачилгатайгаар yран бүтээлч Жөди Сион урлажээ. Тэрээр энэхүү бүтээлээрээ бидний алхам бүрт хийж буй үйлдлүүд байгаль орчинд халгүй, ногоон ирээдүй рүү чиглээсэй гэсэн хүслээ харуулахыг хүсчээ.