Сайн дурын даатгалын төлбөрийн хэмжээ

Twitter Print
2020 оны 08-р сар 04-нд 11:34 цагт
Мэдээний зураг,

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас сайн дурын даатгуулагчдад чирэгдэл үүсгэхгүй байх зорилгоор зохицуулалт хийжээ.

 

Тухайлбал, нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд даатгуулагчид 2020 оны нэгдүгээр сард багтаан шимтгэлээ төлбөл гэрээний хугацаа сунгагдсанд тооцохоор болсон байна. Шимтгэлийн хэмжээ нь 13.5 хувь буюу 2019 онд мөрдөгдөж байсантай ижил байх юм.

Харин сайн дурын даатгалын шимтгэлээ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс төлж байсан иргэдийн тухайд 2020 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг сард 420,000 төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоосонтой холбогдуулан энэ хэмжээнээс тооцож шимтгэлээ төлснөөр гэрээний хугацаа сунгагдсанд тооцох юм байна. Шимтгэлийн хэмжээ сард 56,700 төгрөг.

 

Сайн дурын даатгалыг хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээнээс төлдөг байсан иргэд, шимтгэл төлөх хугацаа, сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогоо өөрчлөх зэрэг гэрээгээ зайлшгүй шинэчлэх шаардлагатай иргэд, түүнчлэн анх удаа сайн дурын даатгалд хамрагдах бол харъяа Нийгмийн даатгалын хэлтэстээ өөрийн биеэр очихыг зөвлөлөө.

АЛБАН ЖУРМЫН БОЛОН, САЙН ДУРЫН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ДУГААР

Аймаг, дүүрэг

Банкны нэр

Дансны дугаар

1

Архангай аймаг

Төрийн банк

180000019632

Хаан банк

5135055961

2

Баян-Өлгий аймаг

Төрийн банк

291400007046

Хаан банк

5180028126

Капитрон банк

        3005005300

3

Баянхонгор аймаг

Төрийн банк

230000030094

Хаан банк

5246025611

Голомт банк

6100000749

Хас банк

5001360217

4

Булган аймаг

Төрийн банк

120000032694

Хаан банк

5270260598

5

Говь-Алтай аймаг

Төрийн банк

240000028398

Хаан банк

5315059962

Хас банк

5000144613

6

Говь-Сүмбэр аймаг

Төрийн банк

300000020314

Хаан банк

5990039294

7

Дархан-Уул аймаг

Төрийн банк

140800001459

Хаан банк

5045001096

Капитрон банк

3006013806

Худалдаа хөгжлийн банк

403011889

Чингис хаан банк

3961411008

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

2905001009

8

Дорноговь аймаг

Төрийн банк

281500234224

Хаан банк

5360345438

Капитрон банк

3021000807

Хас банк

5000016940

Голомт банк

5401009061

Худалдаа хөгжлийн банк

408015471

9

 

Дорнод аймаг

Төрийн банк

260000029720

Хаан банк

5405177789

Хас банк

5000158740

Голомт банк

4701003062

Худалдаа хөгжлийн банк

401065891

10

Дундговь аймаг

Төрийн банк

220000038204

Хаан банк

5450099464

11

Завхан аймаг

Төрийн банк

170000026256

Хаан банк

5495008996

12

Өвөрхангай аймаг

Төрийн банк

190000343863

Хаан банк

5540021665

13

Өмнөговь

аймаг

Төрийн банк

210000020189

Хаан банк

5585080619

Хас банк

5000537488

Голомт банк

5205009577

Капитрон банк

3017003108

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

2902002527

Худалдаа хөгжлийн банк

414005235

Чингис хаан банк

2201000041

14

Сүхбаатар

Аймаг

Төрийн банк

270000130618

Хаан банк

5630082185

Хас банк

5000166224

Голомт банк

5900000513

Капитрон банк

3020004567

15

Сэлэнгэ

аймаг

Төрийн банк

151700031311

Хаан банк

5675357548

Голомт банк

4325105272

Хас банк

5001141639

Чингис хаан банк

2101000009

16

Төв аймаг

Төрийн банк

310000059814

Хаан банк

5721100330

17

Увс аймаг

Төрийн банк

162000002748

Хаан банк

5800202604

Хас банк

5000173979

Голомт банк

6200000567

18

Ховд аймаг

Төрийн банк

110000035625

Хаан банк

5845138908

Голомт банк

5601001035

Хас банк

5000170559

19

Хөвсгөл аймаг

Төрийн банк

200000173460

Хаан банк

5890136712

Голомт банк

4901000803

20

Хэнтий аймаг

Төрийн банк

250000041253

Хаан банк

5935002012

Хас банк

5000031699

21

Орхон аймаг

Төрийн банк

240501939408

Хаан банк

5090092658

Голомт банк

4001028735

Капитрон банк

3007004173

Худалдаа  хөгжлийн банк

407025059

22

Багануур дүүрэг

Төрийн банк

330700001638

Хаан банк

5750180162

Голомт банк

4601029891

Хас банк

5000333425

23

Багахангай дүүрэг

Төрийн банк

300500011527

Хаан банк

5754001624

24

Баянгол дүүрэг

Төрийн банк

105100004490

Хаан банк

5034189999

Голомт банк

1805002406

Улаанбаатар хотын банк

2602003516

Худалдаа  хөгжлийн банк

499071483

25

Баянзүрх дүүрэг

Төрийн банк

105300001232

Хаан банк

5064063696

Улаанбаатар хотын банк

2600072390

Голомт банк

1235100652

Капитрон банк

3022020001

Худалдаа  хөгжлийн банк

499071405

26

Налайх дүүрэг

Төрийн банк

312500527474

Хаан банк

5749024593

Хас банк

5000192425

27

Сонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн банк

103700002249

Хаан банк

5019261648

Голомт банк

2900000455

Улаанбаатар хотын банк

2601032649

Худалдаа  хөгжлийн банк

468015369

Хас банк

5002062240

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

2909004386

28

Сүхбаатар дүүрэг

Төрийн банк

103400014871

Хаан банк

5009126484

Голомт банк

1410008726

Капитрон банк

3020004567

Улаанбаатар хотын банк

2600004872

Чингис хаан банк

5101000040

Худалдаа хөгжлийн банк

499135040

29

Хан-Уул дүүрэг

Төрийн банк

105400014166

Хаан банк

5022395214

Голомт банк

2105019063

Капитрон банк

3008002681

Улаанбаатар хотын банк

2603002465

Худалдаа хөгжлийн банк

406005146

30

Чингэлтэй дүүрэг

Төрийн банк

102100001565

Хаан банк

5003440919

Голомт банк

8125100252

Улаанбаатар хотын банк

2600004861

Худалдаа хөгжлийн банк

429001668

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ДУГААР

Аймаг, дүүрэг

Банкны нэр

Дансны дугаар

1

Архангай аймаг

Төрийн банк

180000038964

Хаан банк

5154035497

2

Баян-Өлгий аймаг

Төрийн банк

291400003441

Хаан банк

5193074112

3

Баянхонгор аймаг

Төрийн банк

232100365509

Хаан банк

5246025587

Хас банк

5000148565

4

Булган аймаг

Төрийн банк

120000032708

Хаан банк

5270260622

5

Говь-Алтай аймаг

Төрийн банк

240000441799

Хаан банк

5336009788

6

Говь-Сүмбэр аймаг

Төрийн банк

300000021454

Хаан банк

5990076848

7

Дархан-Уул аймаг

Төрийн банк

140800094490

Хаан банк

5045342583

Худалдаа хөгжлийн банк

403061002

Капитрон банк

3006013807

8

Дорноговь аймаг

Төрийн банк

281500002726

Хаан банк

5360162078

Худалдаа хөгжлийн банк

408020934

Хас банк

5000576268

Голомт банк

5401009051

Капитрон банк

3021000806

9

Дорнод аймаг

Төрийн банк

262100018384

Хаан банк

5422121566

Хас банк

5001963143

Худалдаа хөгжлийн банк

401080990

Голомт банк

4705106071

10

Дундговь аймаг

Төрийн банк

220000055192

Хаан банк

5450136180

11

Завхан аймаг

Төрийн банк

170000023242

Хаан банк

5495157858

12

Өвөрхангай аймаг

Төрийн банк

190000343874

Хаан банк

5540190747

13

Өмнөговь аймаг

Төрийн банк

210000094868

Хаан банк

5585176595

14

Сүхбаатар аймаг

Төрийн банк

270000360063

Хаан банк

5630370070

Голомт банк

5900000517

Хас банк

5000422564

Капитрон банк

3020004859

15

Сэлэнгэ аймаг

Төрийн банк

150000024216

Хаан банк

5675357537

Хас банк

5001141634

16

Төв аймаг

Төрийн банк

310000063747

Хаан банк

5721310701

17

Увс аймаг

Төрийн банк

162000045717

Хаан банк

5800064559

Хас банк

5000173981

Голомт банк

6200000569

18

Ховд аймаг

Төрийн банк

110000035658

Хаан банк

5845207204

Голомт банк

5601001047

Хас банк

5000170560

19

Хөвсгөл аймаг

Төрийн банк

200000220879

Хаан банк

5914045132

20

Хэнтий аймаг

Төрийн банк

250000104067

Хаан банк

5954366872

21

Орхон аймаг

Төрийн банк

130400014060

Хаан банк

5090246883

Худалдаа хөгжлийн банк

407106483

Голомт банк

4001074581

Капитрон банк

3007004335

22

Багануур дүүрэг

Төрийн банк

330700002719

Хаан банк

5750128438

23

Багахангай дүүрэг

Төрийн банк

300500039457

Хаан банк

5754046452

24

Баянгол дүүрэг

Төрийн банк

105100003742

Хаан банк

5034877135

Худалдаа хөгжлийн банк

499241451

Улаанбаатар хотын банк

2602041614

Голомт банк

3155103704

25

Баянзүрх дүүрэг

Төрийн банк

105300001084

Хаан банк

5751203114

Улаанбаатар хотын банк

2609026819

Капитрон банк

3022020004

26

Налайх дүүрэг

Төрийн банк

312500453548

Хаан банк

5749168783

Хас банк

5000192436

27

Сонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн банк

103700406301

Хаан банк

5019594214

Улаанбаатар хотын банк

2601032650

Худалдаа хөгжлийн банк

468015370

Хас банк

5002068237

Голомт банк

2905103800

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

2909004385

28

Сүхбаатар дүүрэг

Төрийн банк

100900196870

Хаан банк

5009209225

Голомт банк

8125100281

29

Хан-Уул дүүрэг

Төрийн банк

105400012088

Хаан банк

5622251475

Голомт банк

2105113219

Капитрон банк

3008002788

30

Чингэлтэй дүүрэг

Төрийн банк

102500210908

Улаанбаатар хотын банк

2600051685 

mongolcom.mn

 

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.
    АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.mongolcom.mn хариуцлага хүлээхгүй.