www.mongolcom.mn - Үндэсний мэдээллийн портал http://www.mongolcom.mn/rss www.mongolcom.mn - Үндэсний мэдээллийн портал - Монгол болон дэлхий дахинд болж буй онцлох үйл явдлыг мэдээлж байна. mn-mn Mon, 05 Dec 2022 11:52:47 +0000GMT suppor.mongolcom.mn 2022-12-05T19:52:47Z mn-mn Дархлаа муудах нь цус булингартсаны шинж http://www.mongolcom.mn/read/5881 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Дархлаа муудах нь цус булингартсаны шинж"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201404/246/fbf62fe58d916f85598e38656a5122eb1e718676.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/5881 АНУ бол 1945 онд энгийн иргэдийн эсрэг цөмийн зэвсэг ашигласан дэлхий дээрх цорын ганц улс юм http://www.mongolcom.mn/read/17119 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/АНУ бол 1945 онд энгийн иргэдийн эсрэг цөмийн зэвсэг ашигласан дэлхий дээрх цорын ганц улс юм"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201412/246/9bf3c4c3ad0a56aefdca8f6711236495f5c5a991.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/17119 Бид яагаад хоолоо сайтар зажилж идэх ёстой вэ http://www.mongolcom.mn/read/613 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Бид яагаад хоолоо сайтар зажилж идэх ёстой вэ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201310/246/13da2529cc3dce534a7f8b91d4971a1d5de24eb3.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/613 Хятад улсын хөрш зэргэлдээ орнуудтай харилцах гадаад бодлогын үзэл баримтлал http://www.mongolcom.mn/read/17714 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Хятад улсын хөрш зэргэлдээ орнуудтай харилцах гадаад бодлогын үзэл баримтлал"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201909/246/27be78fd18be9dadf745345dde742b51d8d7a418.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/17714 Хүзүү сээрний орчим яагаад овгор үүсдэг вэ? http://www.mongolcom.mn/read/16486 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Хүзүү сээрний орчим яагаад овгор үүсдэг вэ? "><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201411/246/486c453cf6377ca4baada248e539147f7ac7fa44.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/16486 Амгаланг олсон хүн гоо үзэсгэлэнд хэзээ ч уруу татагдахгүй бас зүсний муугаас ч цэрвэдэггүй http://www.mongolcom.mn/read/8963 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Амгаланг олсон хүн гоо үзэсгэлэнд хэзээ ч уруу татагдахгүй бас зүсний муугаас ч цэрвэдэггүй"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201405/246/d0304d40bcef3b4bb8d75c92fe6087a4c86c1445.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/8963 Хятадын эрх баригчид цар тахлын эсрэг арга хэмжээнүүдээ сулруулж эхэлжээ http://www.mongolcom.mn/read/9981 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Хятадын эрх баригчид цар тахлын эсрэг арга хэмжээнүүдээ сулруулж эхэлжээ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201406/246/a817dfc3e3c46c671b05804ee2e306e2a9692b4c.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/9981 Ном унших 11 шалтгаан http://www.mongolcom.mn/read/18615 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Ном унших 11 шалтгаан"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/202103/246/07e51678dd1277c5369c9c52efd2396a7e95b058.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/18615 Сумын ня-бо Э ажилгүйдлийн болон тэтгэмжийн даатгалын сангаас төрсөн эгч, бэрийнхээ данс руу 200 гаруй сая төгрөг шилжүүлэн завшжээ http://www.mongolcom.mn/read/15159 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Сумын ня-бо Э ажилгүйдлийн болон тэтгэмжийн даатгалын сангаас төрсөн эгч, бэрийнхээ данс руу 200 гаруй сая төгрөг шилжүүлэн завшжээ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201410/246/24d42485d971ff3ed0e17566840706d8cf9834a7.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/15159 Индонезид галт уул дэлбэрч, 2000 хүнийг нүүлгэн шилжүүллээ http://www.mongolcom.mn/read/10293 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Индонезид галт уул дэлбэрч, 2000 хүнийг нүүлгэн шилжүүллээ "><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201406/246/d603a3f306530d8506af6639dfb986c8048db041.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/10293 Загасны ордынхон хамгийн сайн хань болдог, яагаад гээч... http://www.mongolcom.mn/read/17747 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Загасны ордынхон хамгийн сайн хань болдог, яагаад гээч..."><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201909/246/f8087243ba8e8e502f79f6e5eda025ae1cd50714.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/17747 Иран улс ёс зүйн цагдаагийн газрыг татан буулгажээ http://www.mongolcom.mn/read/518 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Иран улс ёс зүйн цагдаагийн газрыг татан буулгажээ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201310/246/0f05d208df3dcc532b90280cceb88ffbb4a9fa3a.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/518 Хангалттай тэвэрч энхрийлсэн эсэхээс хүүхдийн бие даах чадвар шалтгаалдаг http://www.mongolcom.mn/read/9322 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Хангалттай тэвэрч энхрийлсэн эсэхээс хүүхдийн бие даах чадвар шалтгаалдаг"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201405/246/0ea1f27b9df7bffd9e3bddb0accfe9c7c315fafb.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/9322 Монголын улс төрийн тогтолцооны гажуудал http://www.mongolcom.mn/read/1894 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Монголын улс төрийн тогтолцооны гажуудал"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201312/246/e1b3b9b55a6d968adace872cdc5c4016f71b13a9.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/1894 Ээжийн үүрэг http://www.mongolcom.mn/read/9543 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Ээжийн үүрэг "><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201406/246/d8a58560f5a1ead7919a7a51d192a73d91f89e69.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/9543 Хүзүүний өвдөлт үүсгэж байгаа өвчнүүдийн ялгаа http://www.mongolcom.mn/read/2129 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Хүзүүний өвдөлт үүсгэж байгаа өвчнүүдийн ялгаа"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201312/246/e5ba34a8f607e810ee334c603bb8fea269463403.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/2129 Иодын дутагдалтай бол турах тун ч ярвигтай http://www.mongolcom.mn/read/15121 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Иодын дутагдалтай бол турах тун ч ярвигтай"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201410/246/cfd003e043069c8ccf7b25bf334cfdc3659d0851.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/15121 С витамины өндөр тун полимиелитын вирусыг идэвхигүй болгож, саа үүсгэх чадваргүй болгодог http://www.mongolcom.mn/read/13999 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/С витамины өндөр тун полимиелитын вирусыг идэвхигүй болгож, саа үүсгэх чадваргүй болгодог"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201409/246/4aee086a58bf80ef1d8bdd932aab56308a467215.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/13999 Фитнессээр хичээллэж эхлэж байгаа хүмүүст өгөх зөвлөгөө http://www.mongolcom.mn/read/16998 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Фитнессээр хичээллэж эхлэж байгаа хүмүүст өгөх зөвлөгөө"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201412/246/19b7b34d05c46d1b428a9a6c0508b6fb62fd7c4b.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/16998 Өмнөд хөршийн усны менежментийн гайхамшиг http://www.mongolcom.mn/read/17470 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Өмнөд хөршийн усны менежментийн гайхамшиг"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201412/246/cbcae92781d656a94cd4ba3b9be7acdb107d655e.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/17470 Энэтхэгчүүдийн эх орон руугаа шилжүүлсэн мөнгө 100 тэрбум ам. долларт хүрнэ http://www.mongolcom.mn/read/10148 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Энэтхэгчүүдийн эх орон руугаа шилжүүлсэн мөнгө 100 тэрбум ам. долларт хүрнэ "><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201406/246/9ea7223c6763f13526e594dfd8941b26b3de89a1.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/10148 ОХУ Украин руу довтолсноос хойш Украины 13 мянган цэрэг амиа алджээ http://www.mongolcom.mn/read/2516 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/ОХУ Украин руу довтолсноос хойш Украины 13 мянган цэрэг амиа алджээ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201312/246/376a40519286fec8b0cb2e2611506c7605b1e07f.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/2516 Дэлхийн хамгийн өндөр өртөгтэй хотын жагсаалтыг Нью Йорк, Сингапур хоёр тэргүүлжээ http://www.mongolcom.mn/read/12152 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Дэлхийн хамгийн өндөр өртөгтэй хотын жагсаалтыг Нью Йорк, Сингапур хоёр тэргүүлжээ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201408/246/02791553679e2795f9a1ff36c2a067727ffa99c5.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/12152 Бид яагаад өвддөг вэ http://www.mongolcom.mn/read/15530 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Бид яагаад өвддөг вэ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201410/246/aa70ad998dc8b5d477db7cac866307f0a54db2c9.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/15530 Өтгөн хаталтыг гэрийн нөхцөлд хэрхэн эмчлэх вэ http://www.mongolcom.mn/read/11036 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Өтгөн хаталтыг гэрийн нөхцөлд хэрхэн эмчлэх вэ"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201407/246/587b1949219f275b4c5675c8f2660c0c20a19b2e.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/11036 СЭТГЭЛ ГУТРАЛД ӨРТСӨН хүмүүсийн дийлэнх нь ХИЧЭЭЛ ЗҮТГЭЛТЭЙ хүмүүс байдаг http://www.mongolcom.mn/read/14062 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/СЭТГЭЛ ГУТРАЛД ӨРТСӨН хүмүүсийн дийлэнх нь ХИЧЭЭЛ ЗҮТГЭЛТЭЙ хүмүүс байдаг"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201409/246/8f567dd1fadbc09e6c34bc4f48a62eb8dd96fab2.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/14062 Angkor Wat буюу Анкор Ватыг хэн барьсан бэ? http://www.mongolcom.mn/read/17582 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Angkor Wat буюу Анкор Ватыг хэн барьсан бэ?"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201909/246/ab7a056dea94e8a8211bd49526678831feee607b.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/17582 Тураах сунгалтын дасгал http://www.mongolcom.mn/read/10656 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Тураах сунгалтын дасгал"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201406/246/c9c1c3cb4ec0689410656c6f43fb222813330f33.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/10656 Арабика шошны хэрэглээ Япон, Тайвань бa Өмнөд Солонгост өсч байна http://www.mongolcom.mn/read/17444 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Арабика шошны хэрэглээ Япон, Тайвань бa Өмнөд Солонгост өсч байна"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201412/246/16c1998ac420c8da8497e2b0d1573f2291f48145.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/17444 Яг одоо иогоор хичээллэж эхлэх 5 шалтгаан http://www.mongolcom.mn/read/14701 <p><a href="http://www.mongolcom.mn/read/Яг одоо иогоор хичээллэж эхлэх 5 шалтгаан"><img src="http://mongolcom.mn/uploads/post/201410/246/a704b675d2b31c4ca02d5a6c00d7304b59cfa19e.jpg" align="left" alt="Захуудыг хотоос нүүлгэе" border="0" width="100"/></a>. </p><br clear="all"/> http://www.mongolcom.mn/read/14701